Rijkskantoor Utrecht Ontmoetingsplein

Voor het Rijkskantoor aan de Graadt van Roggenweg 200 te Utrecht mocht Formmoore in samenwerking het schetsontwerp van het ontmoetingsplein van 1400m2 ontwikkelen. Inmiddels is het schetsontwerp door Rever verder uitgewerkt en in 2022 gerealiseerd.

Het doel van het project is het verbinden, ontmoeten en samenwerken met collega’s in combinatie met het consumeren van een hapje en drankje. Door het herinrichten van het kantoor tot een ontmoetingsplein met café is een gezonde en vitale werkomgeving gecreëerd waar medewerkers gestimuleerd worden om te ontmoeten en te bewegen. Het biedt mogelijkheid voor ontspanning en worden de medewerkers geïnspireerd door hun omgeving en elkaar.

De Rijksoverheid werkt aan een circulaire economie en zijn ze gericht op het verminderen van het grondstofgebruik en het afval. Om die reden bestaat de bar in het café uit hergebruikte houten vloerdelen, is de bestaande bamboe achterwand grotendeels intact gehouden en zijn er nieuwe circulaire meubels aangeschaft om bij te dragen aan de CO2-reductie. Naast het stimuleren van het circulair ontwerpen is er de mogelijkheid dat arbeidsparticipanten – mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – ingezet kunnen worden in het ontmoetingscafé. Wellicht dat het café in de nabije toekomst zelfs een maatschappelijk karakter zal zijn voor de directe omgeving.

Locatie: Utrecht
Typologie: Kantoor
Oppervlakte: 1400 m2
Ontwerp: 2021
Realisatie: 2022
Klant: Rijkskantoor Utrecht

Design Team: Formmoore en Rever
Opdrachtgever: Rever
Copyright ontwerp: Rever
Fotografie: Harald Lakerveld